نظریه اعداد

نظریه اعداد از پر رمز و رازترین مباحث ریاضیات است. عجیب‌ترین موجودات این دنیا اعداد اول هستند که با بی‌نظمی خاص خود به اعداد نظم داده‌اند و یکی از زیباترین شاخه‌های ریاضیات را پدید آورده‌اند. این درس یکی از دروس چهارگانه­‌ی المپیاد ریاضی است و مباحث شیرین و جذاب و مسائل پیکارجوی فراوانی دارد.

معلم‌ها: حسین دبیریان، مسعود شفائی ابر

منتخبی از ویدئوهای این درس: