هندسه

هندسه مسطحه از جمله علوم کهن بشری و یکی از شیرین‌ترین دروس المپیاد ریاضی است. این درس همانند شطرنج است. شما باید قوانین آن را یاد بگیرید اما همانطور که تنها با دانستن قوانین شطرنج نمی‌توان شطرنج­‌باز خوبی شد تنها با دانستن اصول و قضایای  هندسه نیز نمی­‌توان مسائل آن را به راحتی حل کرد و مهارت حل مسأله در این درس در گرو تمرین و تجربه است.

معلم­‌ها: مهدی اعتصامی‌­فرد، مرتضی عدل

منتخبی از  ویدئوهای این درس: