گروه آموزشی آفتاب

ترکیبیات پیشرفته

  • مقدمه
  • مدرسان

ترکیبیات، یکی از شاخه های زیبای ریاضیات است که در آن  مفاهیمی نظیر شمارش، بازی ها، گراف و ...  بررسی می شوند. ایده های مطرح شده در این شاخه ی ریاضیات در عین سادگی و قابل فهم بودن در حل مسائل بسیار دشواری نظیر الگوریتم های برنامه نویسی کامپیوتر قابل استفاده هستند.  این مبحث را می‌توان پایه‌ای ترین مبحث المپیاد ریاضی خطاب کرد و دانش‌پروژهان برای موفقیت در المپیاد ریاضی نیازمند کسب مهارت در حل مسائل آن هستند. ترکیبیات مبحث مشترک المپیاد ریاضی و کامپیوتر است و  علاقمندان به المپیاد ریاضی و کامپیوتر هر دو می‌توانند از این دوره بهره‌مند شوند.

محتوای درس

01- م.ح. نوید ادهم- مقدماتی بر استقرا

02- م.ح. نوید ادهم- استقرا ضعیف

03- م.ح. نوید ادهم- استقرا ضعیف

04- م.ح. نوید ادهم- الگویابی

05- م.ح. نوید ادهم- الگویابی

06- م.ح. نوید ادهم- الگویابی

07- م.ح. نوید ادهم- تعمیم دادن

08- م.ح. نوید ادهم- تعمیم دادن

09- م.ح. نوید ادهم- استقرا

10- م.ح. نوید ادهم- استقرا

11- م.ح. نوید ادهم- استقرا

12- م.ح. نوید ادهم- خطاهای استقرا

13- م.ح. نوید ادهم- خطاهای استقرا

14- م.ح. نوید ادهم- زوج و فرد

15- م.ح. نوید ادهم- زوج و فرد

16- م.ح. نوید ادهم- استقرای چند  پایه

17- م.ح. نوید ادهم- استقرای چند  پایه

18- م.ح. نوید ادهم- استقرای چند  پایه

19- م.ح. نوید ادهم- استقرای قوی

20- م.ح. نوید ادهم- استقرای قوی

21- م.ح. نوید ادهم- استقرای قوی

22- م.ح. نوید ادهم- استقرا در نظریه اعداد

23- م.ح. نوید ادهم- استقرا در جبر

24- م.ح. نوید ادهم- الگویابی

25- م.ح. نوید ادهم- استقرا با دو پارامتر

26- م.ح. نوید ادهم- استقرا با دو پارامتر

27- م.ح. نوید ادهم- استقرا با دو پارامتر

28- م.ح. نوید ادهم- استقرای قهقرایی

29- م.ح. نوید ادهم- استقرای قهقرایی

30- حسام فیروزی – استقرا

31- حسام فیروزی – استقرا

32- حسام فیروزی – استقرا

33- حسام فیروزی – استقرا

اسکرول به بالا