گروه آموزشی آفتاب

جبر پیشرفته

  • مقدمه
  • مدرسان

جبر یکی از شاخه‌های ریاضیات و المپیاد ریاضی است که مباحثی همچون حل معادلات، نامساوی‌ها، چندجمله‌ای ها و توابع را شامل می‌شود. اهمیت این مبحث در دانشگاه به واسطه ی کاربرد وسیع آن در علوم مهندسی و اقتصاد بسیار بالاست. همچنین این درس با مباحث دبیرستان نیز ارتباط مناسبی دارد و مطالعه منابع المپیاد به تقویت دروس دبیرستان نیز کمک به سزایی خواهد داشت. 

محتوای آموزشی جبر پیشرفته 17 سرفصل دارد که در قالب 136 فیلم آموزشی ارائه شده است.

محتوای درس

اسکرول به بالا