گروه آموزشی آفتاب

نظریه اعداد مقدماتی

 • مقدمه
 • مدرسان
 • سرفصل‌ها

نظریه اعداد از پر رمز و رازترین شاخه‌های ریاضیات است که بیشتر به مطالعه ی اعداد صحیح می‌پردازد. مباحث مطرح شده در این شاخه از المپیاد ریاضی از زیباترین مباحث ریاضیات هستند. مطالعه ی نظریه اعداد المپیاد ریاضی در مباحث کتاب درسی ریاضیات گسسته ی دوازدهم نیز برای شما دانش آموزان عزیز کمک کننده خواهد بود. 

محتوای آموزشی نظریه اعداد مقدماتی شامل 8 سرفصل است که در قالب 46 ویدیو آموزشی با مدت زمانی در حدود 15 دقیقه است. نمونه یکی از ویدیوهای آموزشی را می‌توانید در پایین مشاهده کنید. 

حسین دبیریان: برنده مدال نقره المپیاد بین المللی ریاضیات در سال 2009 و از مدرسان زبده المپیاد ریاضی.
مسعود شفایی: برنده مدال نقره المپیاد بین المللی ریاضیات در سال 2010 و مدرس پرسابقه المپیاد ریاضی. دانشجوی دکتری در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)
 • بخش پذیری
 • بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک
 • قضیه ی تقسیم در اعداد صحیح
 • اعداد اول
 • هم‌نهشتی و خواص آن 
 • قضایای فرما و ویلسون
 • تجزیه در اعداد صحیح
 • روش‌های حل معادلات دیوفانتی 
نمونه ای از محتوای آموزشی: اعداد اول و مرکب
اسکرول به بالا